Đăng ký tài khoản Binance.com
Mở Tài Khoản Binance Nhận Thưởng Ngay 100 USD.

Bitcoin quay lại mốc 40K đô la, Sự hấp dẫn của Bitcoin

Bitcoin bắt đầu tăng ổn định trên mức kháng cự $ 37,000 và $ 38,000.

Bitcoin-quay-lai-moc-40k-usd

Giá hiện đang giao dịch trên vùng 37.000 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Có một tam giác hợp đồng ngắn hạn hình thành với mức kháng cự gần $ 39,500 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).

Cặp tiền có thể điều chỉnh thấp hơn, nhưng phe bò có khả năng bảo vệ vùng 37.000 đô la và SMA 100( Trung bình động đơn giản 100) .

Giá Bitcoin chuyển sang Xanh

BTC đã phá vỡ vùng kháng cự quan trọng 37.000 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ để chuyển sang vùng tích cực.

Giá thậm chí đã phá vỡ mức 38.000 đô la và mở rộng đà tăng của nó. Giá thậm chí đã kiểm tra vùng kháng cự 40.000 đô la và mức cao được hình thành gần 40.021 đô la. Nó hiện đang củng cố ở mức $ 40.000 và $ 39.500.

Cũng có một tam giác hợp đồng ngắn hạn hình thành với mức kháng cự gần $ 39,500 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $ 38,000. Mức thoái lui Fib 23,6% của làn sóng gần đây từ vùng dao động thấp $ 31,000 đến vùng $ 40,000 cũng gần vùng $ 38,000.

Bitcoin-quay-lai-moc-40k-usd

Để bắt đầu một đợt tăng mới, giá bitcoin phải vượt qua các mức kháng cự $ 39.500 và $ 40.000. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức $ 41,500. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể mở ra cánh cửa cho sự phục hồi lớn hơn hướng tới mức 45.000 đô la. Mức kháng cự trung gian là gần mức $ 43,200.

Mức giảm có giới hạn trong BTC?

Nếu bitcoin không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 40.000 đô la, sẽ có nguy cơ xảy ra một đợt điều chỉnh giảm. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $ 38,000.

Hỗ trợ chính đầu tiên hiện đang hình thành gần vùng $ 37,000 và đường SMA 100 giờ. Việc giảm xuống dưới mức hỗ trợ $ 37,000 có thể dẫn giá về phía vùng hỗ trợ $ 35,550. Nó gần mức thoái lui Fib 50% của làn sóng gần đây từ vùng dao động thấp $ 31,000 đến vùng $ 40,000.

Các chỉ số kỹ thuật:

MACD theo giờ - MACD đang dần mất tốc độ trong vùng tăng.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) - RSI cho BTC / USD đang giảm dần về mức 50.

Các mức hỗ trợ chính - $ 38,000, tiếp theo là $ 37,000.

Các mức kháng cự chính - $ 39.500, $ 40.000 và $ 41.500.

Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com