Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Chính phủ Việt Nam phê duyệt chương trình nghiên cứu quốc gia về tiền tệ kỹ thuật số

Ngày 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khai đã ký Nghị quyết số 1813 / QĐ-TTg ngày 28/10/2021 phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025.

cbdc

Mục tiêu chung của dự án là thay đổi nhận thức của người dùng về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế tăng trưởng có xu hướng phát triển nhanh như hiện nay. Đồng thời đưa phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trở nên phổ biến hơn tại những vùng sâu, vùng xa; giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt.

Đặc biệt, Chính phủ đã giao cho Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện xây dựng và ban hành cơ chế kiểm toán kiểm soát đối với hoạt động công nghệ tài chính (fintech) trong lĩnh vực ngân hàng nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho các doanh nghiệp. Không chỉ thế, dự án cũng sẽ thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và sử dụng các mô hình hợp tác và kinh doanh mới trong dịch vụ thanh toán.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu và đề xuất cơ chế đối với đồng tiền kỹ thuật số quốc gia. Cụ thể, Chính phủ đã đề xuất nhiều giải pháp, trong đó có việc hoàn thiện hành lang pháp lý, cũng như các cơ chế để phát triển hình thức thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025.

Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện văn bản và chuẩn bị ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012 / NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 về thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị định số 222/2013 / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2013 về thanh toán bằng tiền mặt nhằm tăng cường quản lý hoạt động thanh toán bằng tiền mặt, nhất là đối với hoạt động mua bán bất động sản.

Trước đó, bàn về những lợi ích tiềm năng của tiền kỹ thuật số và quá trình đổi mới phương thức thanh toán, các quan chức tài chính từ 7 nền kinh tế lớn nhất đã cùng đưa ra những hướng giải quyết liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Các bộ trưởng tài chính và ngân hàng trung ương G7 công nhận tầm quan trọng của các CBDC trong việc cải thiện thanh toán xuyên biên giới.

Một số cơ quan quản lý tiền tệ, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Ngân hàng Trung ương Châu u và Ngân hàng Nga, hiện đang hoàn thiện các bản thiết kế và phát hành CBDC. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hiện đã tiến hành một số thử nghiệm với đồng nhân dân tệ kỹ thuật số.