Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Cuộc bỏ phiếu cho kế hoạch khôi phục MEXC-LUNA đã kết thúc thành công.

Cuộc thăm dò bỏ phiếu cho kế hoạch khôi phục MEXC-LUNA đã kết thúc.

Khi tỷ lệ biểu quyết đạt 50%, MEXC sẽ sử dụng tất cả phí giao dịch thực tế từ các cặp giao dịch giao ngay LUNA-USDT để thực hiện mua lại thị trường thứ cấp và tiến hành đốt LUNA.

ke-hoach-phuc-hoi-bang-cach-dot-luna

Với cuộc bỏ phiếu này MEXC đã thu thập được 12,948 phiếu bầu hợp lệ và đạt tỷ lệ ủng hộ 98,49% để đốt LUNA nhằm giảm lưu thông LUNA trên thị trường thứ cấp