Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

ETH Đóng Trên 100 SMA và Ý Nghĩa Của Nó

Ethereum đã mở rộng làn sóng phục hồi của nó trên mức $ 2,550 và $ 2,600.

Giá hiện đang giao dịch trên mức hỗ trợ $ 2.500 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm quan trọng với mức kháng cự gần $ 2,250 trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).

Cặp tiền hiện đang cho thấy những dấu hiệu tích cực trên 2.500 đô la, nhưng nó cũng đang đối mặt với các rào cản gần 2.760 đô la.

Lực kéo tăng giá Ethereum

Ethereum vẫn được hỗ trợ trên mức 2.200 đô la và nó bắt đầu một làn sóng phục hồi ổn định. Đã có sự bứt phá trên một vài rào cản quan trọng gần mức 2.250 đô la.

Cũng có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm quan trọng với mức kháng cự gần $ 2,250 trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD. Nó đã mở ra cánh cửa cho một động thái mạnh mẽ trên mức 2.500 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Ether thậm chí đã xóa các mức $ 2,600 và $ 2,700. Nó được giao dịch cao tới $ 2,7608 trước khi bắt đầu điều chỉnh giảm. Giá đã điều chỉnh thấp hơn mức $ 2,700.

ETH-dong-tren-muc-100-sma

Hỗ trợ ngay lập tức là gần mức $ 2,525. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 23,6% của động thái đi lên từ mức thấp 1.740 đô la lên mức cao 2.768 đô la. Hỗ trợ chính đầu tiên là gần mức $ 2,480 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Ở phía tăng điểm, mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $ 2,750. Việc bứt phá rõ ràng trên mức cao gần đây có thể dẫn giá hướng tới mức kháng cự $ 2.930. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo là gần $ 3,000. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể yêu cầu kiểm tra mức 3.200 đô la.

Sự suy giảm mới trong ETH?

Nếu Ethereum không thể tiếp tục cao hơn mức kháng cự $ 2,700 và $ 2,760, nó có thể bắt đầu một đợt sụt giảm khác. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần vùng $ 2.500.

Hỗ trợ chính đầu tiên là gần mức $ 2,480 và SMA 100 giờ. Hỗ trợ chính hiện đang hình thành gần mức $ 2,255. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 50% của động thái đi lên từ mức thấp $ 1,740 đến mức cao $ 2,768.

Chỉ báo kỹ thuật

MACD hàng giờ - MACD cho ETH / USD đang dần mất tốc độ trong vùng tăng giá.

RSI hàng giờ - RSI cho ETH / USD đang giảm dần về mức 50.

Mức hỗ trợ chính - $ 2,480

Mức kháng cự chính - $ 2,760