Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Kentucky đệ trình lệnh dừng khẩn cấp đối với công ty cho vay tiền điện tử Celsius

Kentucky đã trở thành bang thứ tư của Hoa Kỳ tiến hành đàn áp công ty cho vay tiền điện tử Celsius Network.

kentucky-Celsius

Sở Tài chính Kentucky đã cấm Celsius Network thực hiện các hoạt động cho vay tiền điện tử trong tiểu bang. Cơ quan quản lý cho rằng các hợp đồng đầu tư của Celsius hoạt động giống như chứng khoán nhưng không hề được đăng ký.

Cụ thể, Bộ Tài chính Kentucky đã đệ đơn ngừng hoạt động khẩn cấp đối với công ty cho vay tiền điện tử C Network, cấm công ty này bán các tài khoản kiếm lãi (EIA) của mình trong tiểu bang. Celsius Network thuyết phục khách hàng gửi tiền điện tử của họ — sau đó có thể cho các tổ chức vay — để kiếm lợi nhuận lên đến 17%.

Trang web của công ty quảng cáo rằng người dùng có thể nhận tiền mới thanh toán mỗi tuần và vay tiền mặt với mức 1%. Đồng thời mua tiền xu, kiếm lợi tức, vay và chuyển nhượng mà không mất phí.

Tuy nhiên, theo cơ quan quản lý của Kentucky, các tài khoản lãi suất của công ty được xếp vào hạng mục chứng khoán và đã được bán mà không có giấy đăng ký. Cơ quan quản lý của Kentucky cho biết Bộ đang tiến hành điều tra công ty về cáo buộc chào bán chứng khoán dưới hình thức hợp đồng đầu tư để đổi lấy việc ký quỹ tài sản.

Các hợp đồng đầu tư này cho phép các nhà đầu tư thụ động kiếm lợi nhuận dưới hình thức lãi suất trên tài sản được ký gửi, bởi vậy được coi là chứng khoán theo Đạo luật. 1.607 EIAs đã được mở cho 1.571 nhà đầu tư Kentucky trong ba năm và bốn tháng qua. Tổng cộng, cư dân của bang đã gửi khoảng 17,6 triệu đô la các loại tiền điện tử khác nhau cho Celsius trong khi công ty chỉ trả cho họ hơn 453.000 đô la so.

Cơ quan quản lý chỉ ra rằng tất cả các chứng khoán – chính là các EIA của Celsius - phải được đăng ký hợp lệ. Xem xét hồ sơ cho thấy cả Celsius và EIA được cung cấp trên trang web của Bộ đều không được đăng ký theo yêu cầu. Ngoài ra, cả Celsius và các EIA cũng không được hưởng bất kỳ quyền miễn đăng ký nào theo Đạo luật. 

Ngoài ra, bộ cũng chỉ ra rằng EIAs của Celsius không được bảo vệ bởi Công ty Bảo vệ Nhà đầu tư Chứng khoán (SIPC) cũng như không được Bảo hiểm bởi Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) hoặc Cơ quan Quản lý Liên minh Tín dụng Quốc gia (NCUA). Do đó, các nhà đầu tư của Celsius phải chịu rủi ro nhiều hơn so với các nhà đầu tư duy trì tài sản với các nhà môi giới - đại lý là thành viên SIPC, các ngân hàng và hiệp hội tiết kiệm, hoặc liên minh tín dụng. 

Với động thái mới nhất của Kentucky, tổng cộng bốn tiểu bang của Hoa Kỳ đã thực hiện các hành động tương tự đối với Celsius. Mới tuần trước, Văn phòng Chứng khoán New Jersey đã đệ đơn lệnh dừng và hủy bỏ đối với công ty khi cung cấp các tài khoản lãi suất cao trong tiểu bang.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Bang Texas đã yêu cầu công ty phải ra điều trần hành chính vào tháng Hai. Vào ngày 16 tháng 9, Ủy ban Chứng khoán Alabama cũng đã đệ trình lệnh ngừng hoạt động và hủy bỏ đối với Celsius với lý do tương tự.

Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com