Đăng ký tài khoản Binance.com
Mở Tài Khoản Binance Nhận Thưởng Ngay 100 USD.

Ngân hàng Tây Ban Nha ban hành hướng dẫn đăng ký cho các dịch vụ tiền điện tử

Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha đang ban hành quy trình đăng ký mới cho các nhà cung cấp tiền ảo địa phương, bao gồm các tổ chức ngân hàng.

tay-ban-nha

Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha đã ban hành hướng dẫn về việc đăng ký VASP liên quan đến chống rửa tiền AML, yêu cầu các tổ chức gửi bản đăng ký thông qua một sổ đăng ký điện tử, theo Cointelegraph.

Vào ngày 19 tháng 10, ngân hàng trung ương Tây Ban Nha đã ban hành hướng dẫn áp dụng cho tất cả các cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ trao đổi tiền ảo, ví dụ như dịch vụ lưu ký và giao dịch tiền điện tử. Cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng VASP phải được đăng ký cho dù công ty đã được đăng ký trong các hồ sơ hành chính khác với Ngân hàng Tây Ban Nha hoặc các cơ quan có liên quan.

Đặc biệt, theo tài liệu, Ngân hàng yêu cầu cả pháp nhân và thể nhân phải chuẩn bị báo cáo về các biện pháp trong việc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố, bao gồm một số thông tin nhất định về khách hàng.

Theo tuyên bố, Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha sẽ phân tích dữ liệu và đánh giá rủi ro tiềm ẩn liên quan đến khách hàng, sản phẩm, mục đích của các mối quan hệ kinh doanh, khối lượng kinh doanh, VASP,.... Theo hãng tin El País, Ngân hàng Tây Ban Nha ban đầu đã công bố kế hoạch phát hành các thủ tục AML cho VASP vào tháng 6 năm 2021.

Vào tháng 8, các nhà lập pháp Tây Ban Nha đã ủng hộ sáng kiến hợp pháp hóa việc sử dụng tiền điện tử cho các mục đích thế chấp và bảo hiểm. Trước đó, các ngân hàng Tây Ban Nha buộc phải tiến hành đăng ký danh sách các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và tổ chức lưu ký của Ngân hàng Tây Ban Nha, danh sách này phải được hoàn thành trước ngày 29 tháng 10.

Một số ngân hàng Tây Ban Nha đã công bố tham vọng bắt đầu hoạt động tiền điện tử hoặc hiện đang làm việc với các nền tảng tiền điện tử ở nước ngoài. Điển hình như BBVA, công ty đã cho ra mắt nền tảng tiền điện tử thương mại ở Thụy Sĩ cung cấp các dịch vụ trao đổi và lưu ký.

Một ngân hàng Tây Ban Nha khác, Caixabank, đang triển khai một chương trình thử nghiệm để cung cấp các dịch vụ này với sự hợp tác của Onyze, một công ty cung cấp chương trình lưu ký như một dịch vụ cho các doanh nghiệp.

Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com