Đăng ký tài khoản Binance.com
Mở Tài Khoản Binance Nhận Thưởng Ngay 100 USD.

StakeSteak mất gần 200.000 đô la trong một vụ tấn công mạng

Giao thức Defi trên mạng Fantom, StakeSteak đã bị tấn công vào ngày hôm nay làm “bay màu” hơn 80.636 FTM cùng với 81.351 USDC, tổng thiệt hại lên tới 196.439 USD.

hacked

Theo thông báo đến từ giao thức, vụ tấn công có liên quan đến một khóa cá nhân được lưu trữ trên Github trong vòng hơn 5 tháng. Trên trang chính của mình, giao thức đã tuyên bố quyền sở hữu đối với việc khai thác và thừa nhận rằng đây là một "cú trượt chân chết người".

Nhóm cho rằng để khóa riêng của người triển khai trong tệp cấu hình là một sai lầm và không tiến hành xác định lỗi cũng như thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo hợp đồng của mình trong 5 tháng qua. Điều này dẫn đến kết quả là đã khiến người dùng mất hàng nghìn đô la.

Sau khi khai thác, giao thức đã thông báo rằng nó hiện có kế hoạch phát hành mã thông báo độc quyền, mã này sẽ được phát trực tuyến cho chủ sở hữu STEAK và LP trước khi khai thác. Bên cạnh đó, nền tảng đã xem xét việc đổi thương hiệu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra mắt các sản phẩm mới trong tương lai.

Theo giao thức, việc đổi thương hiệu cũng sẽ bao gồm đổi tên nền tảng thành Steak StableSwap hoặc Singularity Swap với mã thông báo có tên là Singularity. Khi ra mắt các Defi giao thức mới, nhóm cũng kêu gọi sự đồng thuận của cộng đồng với sự kiện thay đổi thương hiệu.

Giao thức cũng thông báo và làm rõ thêm kế hoạch bồi thường của nó sau khi bị khai thác. Tất cả chủ sở hữu mã thông báo STEAK bao gồm xSTEAK, STEAK-FTM LP, STEAK-fUSD, STEAK-iFUSD và STEAK-FTM sẽ tiếp tục được chuyển đổi thành mã thông báo mới tỷ lệ với số dư mã thông báo STEAK. Tuy nhiên, LP sẽ được đền bù với tỷ lệ tốt hơn vì tổn thất phải chịu do khai thác.

Trước đó, Vee Finance, nền tảng cho vay Defi dành cho tài chính truyền thống và tiền điện tử đã bị tấn công khi nhận thấy một số chuyển khoản bất thường, mất tổng cộng 8804,7 ETH và 213,93 BTC. Vee Finance đã thông báo tạm dừng các hợp đồng nền tảng để đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng, cùng với các dịch vụ gửi và vay của họ.

CREAM Finance cũng đã bị khai thác với mức thiệt hại là 462.079.976 mã thông báo AMP và 2.804,96 mã thông báo ETH. Mạng cho biết kẻ tấn công đã khai thác trực tiếp giao thức Defi và chia thành từng đợt nhỏ.

Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com