Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Thị trường tiền điện tử tháng 12 năm 2021

Vào tháng 12, giá Bitcoin và Ethereum đã giảm lần lượt là 19,0% và 17,3% (dữ liệu được tính toán đến ngày 20 tháng 12), một mức giảm lớn với tháng 11.

bitcoin-giam

Dòng tiền ròng hàng tuần đổ vào các sản phẩm quản lý tài sản kỹ thuật số vào tuần thứ 3 của tháng 12 lần đầu tiên chuyển sang tiêu cực kể từ tháng 8. AUM của Bitcoin đã giảm 19,9% xuống còn 39,0 tỷ đô la vào tháng 12. Điều này có nghĩa là thị phần của các sản phẩm Bitcoin đã giảm từ 70,6% vào tháng 11 xuống còn 67,8%, mức thấp nhất vào năm 2021.

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trên tất cả các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số giảm nhẹ 1,4% xuống 659 triệu đô la. Tổng dòng chảy vào các sản phẩm tài sản kỹ thuật số lần đầu tiên chuyển sang âm vào tuần thứ 3 của tháng 12 kể từ tháng 8. Tuy nhiên, dòng chảy hàng tuần trong tháng 12 vẫn ở mức trung bình dương, với con số là 43,3 triệu đô la.

Sản phẩm Ethereum Trust (ETHE) của Grayscale lần đầu tiên trở thành sản phẩm tài sản kỹ thuật số được giao dịch nhiều nhất kể từ tháng 9 với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tăng 4,9% lên 252 triệu đô la.

Tổng khối lượng giao dịch hàng ngày trên tất cả các loại sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã giảm trung bình 1,4% từ tháng 11 đến tháng 12. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày hiện ở mức 659 triệu đô la.

Nằm trong số các ETN / ETF hàng đầu, sản phẩm BTCE của Tập đoàn ETC sở hữu khối lượng giao dịch hàng ngày cao nhất trong tháng 12 ở mức 33,7 triệu đô la (tăng 3,4%), tiếp theo là sản phẩm Bitcoin của Purpose (BTCC) ở mức 15,7 triệu đô la (tăng 20,5%) và sản phẩm Ethereum của VanEck (VETH) ở mức 9,49 triệu đô la (tăng 54,7%). Sản phẩm Ethereum được ra mắt gần đây của WisdomTree (ETHW) đã có mức tăng phần trăm lớn nhất về khối lượng giao dịch, tăng 302% lên 1,25 triệu đô la.

Vào tháng 12, AUM của Bitcoin đã giảm 19,9% xuống còn 39,0 tỷ đô la. AUM của Ethereum cũng giảm 6,3% xuống 15,6 tỷ USD trong khi AUM của Other và Baskets lần lượt là 2,1 tỷ USD (giảm 19,9%) và 887 triệu USD (giảm 15,7%). Dòng vốn vào trung bình đạt 43,3 triệu đô la, giảm 77,9% kể từ tháng 11, tuy nhiên dòng vốn ròng trung bình hàng tuần vẫn ở mức dương.

Các sản phẩm dựa trên BTC đã bị lỗ trong 30 ngày qua, từ -17% đến -24% trong khi các sản phẩm dựa trên ETH bị lỗ từ -5% đến -15%. Trong đó, sản phẩm hoạt động kém nhất là Litecoin (LTCN) của Grayscale, với mức lỗ 51%.