Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

TVL trong DeFi đạt 22,48 tỷ đô la, tăng 48% trong 30 ngày

Tổng giá trị đã khóa (TVL) trong DeFi đã tiếp tục tăng trong năm nay và đã đạt đến tầm cao mới.

defi

Dữ liệu từ Defillama.com cho thấy TVL trên DeFi hiện là 243,77 tỷ USD, Curve là 18,91 tỷ USD, tương đương 7,77%. Giao thức DeFi hỗ trợ bảy blockchain khác nhau giúp người dùng truy cập công nghệ Bridge xuyên chuỗi để tận dụng lợi thế của trao đổi phi tập trung (DEX).

Ethereum vẫn thống trị TVL trong DeFi với 164,75 tỷ đô la. Mặc dù nó chiếm thị phần lớn trong DeFi, các blockchain khác như Avalanche, Fantom, Polygon và Tron cũng đã có mức tăng đáng kể trong tuần qua.

TVL của Avalanche ở DeFi tăng 10,44% trong bảy ngày qua, trong khi của Tron tăng 18,76%. TVL của Fantom đã tăng đáng kể trong tuần qua, tăng thêm khoảng 31,21%. Trong khi đó, Solana và Terra có mức tăng nhỏ hơn, lần lượt là 0,44% và 0,79%.

Arbitrum chứng kiến ​​TVL tăng 24,58% và Polygon (MATIC) giảm 4,41% trong tuần này. TVL trên Binance Smart Chain (BSC) lại giảm trong tuần này, mất 6,15%, nhưng vẫn là TVL lớn thứ hai trên DeFi sau Ethereum.

Tuần này, TVL của các Bridge xuyên chuỗi tăng 48,8% so với tháng trước và hiện đạt 22,48 tỷ USD. Thống kê từ Dune Analytics cho thấy Ronin Bridge đã tăng 2% lên 5,3 tỷ đô la trong tuần qua. Bridge Away (L1 Ethereum) của Dune Analytics hỗ trợ 16 Bridge khác nhau từ các chuỗi như Avalanche, Arbitrum, BSC Anyswap, Boba Network, Fantom Anyswap, Harmony Bridges, v.v.

Các tài sản hoạt động tích cực nhất trong các Bridge chuỗi chéo bao gồm các mã thông báo như WETH, ETH, AXS, USDC, WBTC, MATIC, USDT và DAI. Đối với WETH / ETH, TVL trong các Bridge xuyên chuỗi hiện là hơn 7 triệu đô la Mỹ.

Theo dữ liệu từ DeFi Llama, công ty thu thập dữ liệu DeFi, tất cả các mạng blockchain chính bao gồm Binance Smart Chain (BSC), Avalanche (AVAX) và Bitcoin Wrapped (WBTC) hiện được định giá hơn 233, 88 tỷ đô la. Hiện tại, AAVE dẫn đầu với 18,79 tỷ đô la và Curve đứng thứ hai với 17,97 tỷ đô la.

Do sự gia tăng giá Bitcoin, WBTC hiện đứng thứ tư về TVL với 14,51 tỷ đô la trên DeFi. Ngoài giá trị mã thông báo tăng lên, hệ sinh thái DeFi cũng chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh mẽ về luồng người dùng mới. Dữ liệu từ Dune Analytics cho thấy 3.591.876 ví hiện đã tương tác với ít nhất một giao thức DeFi.